Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-22/2022 - Zakup, dostawa, montaż oraz serwis urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (14 zadań).

Informacje o zamówieniu
Zakup, dostawa, montaż oraz serwis urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (14 zadań).
ZP/TP-22/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-12-05 09:30:00
2022-12-05 10:00:00
2023-01-03

: 2022-11-23 14:51:39
: Sułkowski Tomasz