Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.12.2022.AR - Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach

Informacje o zamówieniu
Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.12.2022.AR
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-06-02 10:00:00
2022-06-02 10:10:00
2022-07-01

: 2022-05-12 23:17:19
: Różańska Aneta