Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-02/2023 - Dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących oraz wyrobów diagnostycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (47 zadań).

Informacje o zamówieniu
Dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących oraz wyrobów diagnostycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (47 zadań).
ZP/TP-02/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-02-01 09:30:00
2023-02-01 10:00:00
2023-03-02

: 2023-01-20 16:18:40
: Sułkowski Tomasz