Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.16.2022.AR - Opracowanie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ulic Ustronie Leśne, Kolejowa i Bukowa

Informacje o zamówieniu
Opracowanie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ulic Ustronie Leśne, Kolejowa i Bukowa
RI.ZP.271.16.2022.AR
Tryb podstawowy
Usługi
2022-07-19 10:00:00
2022-07-19 10:10:00
2022-08-17

: 2022-07-04 19:04:43
: Różańska Aneta