Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

27/PN/MN/2021 - Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Okulistycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Informacje o zamówieniu
Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Okulistycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
27/PN/MN/2021
tryb podstawowy
Dostawy
2021-07-27 12:00:00
2021-07-27 13:00:00
2021-08-25

: 2021-07-12 15:00:50
: Nowosadko Magdalena