Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
18/PN/MN/2019 Zakup sterylizatora nisko temperaturowego na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-3R-247 realizowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska tj. LEAN MANAGEMENT jako innowacja w szpitalach pogranicza Polsko - Litewskiego 2019-05-24 12:00:00
14/PN/WU/2019 Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach : Laryngologicznego, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Ginekologia, Patologia Ciąży i Położnictwo w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci". 2019-05-13 11:00:00
10/PN/WU/2019 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci" 2019-05-06 11:00:00
08/PN/WU/2019 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby pogłębionej diagnostyki obrazowej nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem piersi w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego WND-RPPD.08.04.01-20-0081/18 "Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii " 2019-04-15 11:00:00
01/PN/WU/2019 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci" 2019-02-07 11:00:00
62/PN/MN/2018 Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2019-02-05 12:00:00
60/PN/WU/2018 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Oddziału Neonatologicznego, Pediatrycznego i Poradni Neonatologicznej 2019-01-21 11:00:00
56/PN/MN/2018 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2019-01-07 11:00:00
57/PN/WU/2018 DOPOSAŻENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI POPRZEZ ZAKUP I DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ORAZ ZESTAWU DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ ( STERYLIZATOR) 2018-11-23 11:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń