Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
5/TP/AK/2024 Modernizacja poradni specjalistycznych tj. otolaryngologicznej oraz foniatrycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23.02.2024
11:00:00
63/NBO/AK/2023 Wykonanie instalacji SSP (Systemu Sygnalizacji Pożaru) w szybach windowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14.12.2023
11:00:00
59/NBO/AK/2023 Modernizacja dwóch poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 06.12.2023
11:00:00
58/NBO/AK/2023 Modernizacja holu i korytarza budynku głównego, podjazdu dla karetek przy Oddziale Chorób Zakaźnych oraz modernizacja dwóch poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 30.11.2023
11:00:00
50/TP/AK/2023 Remont pomieszczeń w ramach zadania pn. " Modernizacja Zakładu Anatomii i Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31.10.2023
11:00:00
18/TP/WU/2023 "Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 2" w systemie zaprojektuj i wykonaj 14.04.2023
11:00:00
13/TP/AK/2023 Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z dostawą i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31.03.2023
11:00:00
11/TP/WU/2023 Modernizacja i przebudowa Poradni Urologicznej wraz z wyposażeniem w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 27.03.2023
11:00:00
40/TP/AK/2022 Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z zakupem i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 03.01.2023
11:00:00
17/TP/WU/2022 "Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1" w systemie zaprojektuj i wykonaj 13.06.2022
11:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
12/TP/WU/2024 Dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25.03.2024
11:00:00
11/TP/AK/2024 Zakup, dostawa i instalacja sprzętów medycznych na potrzeby doposażenia Zakładu Anatomii i Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 15.03.2024
11:00:00
10/TP/WU/2024 Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11.03.2024
11:00:00
9/TP/AK/2024 Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej w łóżka i szafki szpitalne. 08.03.2024
11:00:00
7/TP/AK/2024 Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej w łóżka i szafki szpitalne. 01.03.2024
11:00:00
8/TP/MN/2024 Doposażenie w wiertarkę ortopedyczną Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28.02.2024
12:00:00
6/TP/MN/2024 Zakup i wymiana serwera PACS wraz z migracją danych obrazowych na nową macierz oraz rozszerzeniem licencji wolumenu obrazowego badań DICOM 3.0 23.02.2024
12:00:00
2/TP/MN/2024 : DOSTAWA TESTÓW, WSKAŹNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWANYCH W CENTRALNEJ STERYLIZACJI DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH 31.01.2024
12:00:00
03/TP/WU/2024 Dostawa endoprotezy stawu kolanowego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31.01.2024
11:00:00
64/TP/WU/2023 Zakup i dostawa obłożeń specjalistycznych i chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 05.01.2024
11:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
52/PN/MN/2023 Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego uzytkowania 27.12.2023
12:00:00
60/TP/MN/2023 Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym o wysokości 5 000 000,00 zł na okres 24 miesięcy 11.12.2023
12:00:00
54/TP/MN/2023 Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym o wysokości 5 000 000,00 zł na okres 24 miesięcy 30.11.2023
12:00:00
56/TP/MN/2023 Usługa utrzymania w pełnej gotowości techniczno -eksploatacyjnej aparatów do hemodializy i stacji uzdatniania wody w stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17.11.2023
12:00:00
37/PN/MN/2023 Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitalla Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23.08.2023
12:00:00
23/TP/WU/2023 Usługa ochrony osób i mienia, patrolowanie i monitorowanie obiektów szpitalnych wraz z obsługą szatni Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 05.05.2023
11:00:00
8/PN/MN/2023 Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31.03.2023
12:00:00
29/TP/MN/2022 Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23.09.2022
12:00:00
19/PN/WU/2022 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 05.07.2022
11:00:00
12/TP/MN/2022 Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 06.04.2022
12:00:00
Poprzednie Następne