Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
40/TP/AK/2022 Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z zakupem i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 03.01.2023
11:00:00
17/TP/WU/2022 "Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1" w systemie zaprojektuj i wykonaj 13.06.2022
11:00:00
13/TP/WU/2022 Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej o Pododdział Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20.04.2022
11:00:00
11/TP/WU/2022 "Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1" w systemie zaprojektuj i wykonaj 11.04.2022
11:00:00
07/TP/WU/2022 "Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1" w systemie zaprojektuj i wykonaj 22.03.2022
11:00:00
45/TP/WU/2021 Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-351 Pn. "Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 01.10.2021
11:00:00
40/PN/WU/2021 "Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap II część 2" w systemie zaprojektuj i wykonaj 24.09.2021
11:00:00
42/TP/WU/2021 "Budowa placu manewrowo - technicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" 22.09.2021
11:00:00
39/TP/WU/2021 Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-351 Pn. "Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 10.09.2021
11:00:00
38/PN/WU/2021 "Budowa placu manewrowo - technicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" 25.08.2021
11:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
15/TP/MN/2023 Zakup i dostawa urządzenia wydającego i zbierającego bieliznę operacyjną dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24.03.2023
12:00:00
10/TP/MN/2023 Dostawa testów diagnostycznych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 06.03.2023
12:00:00
9/TP/AK/2023 Zakup i dostawa łóżek intensywnego nadzoru z wagą na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. : "Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT - EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia 03.03.2023
10:00:00
7/TP/MN/2023 Zakup i dostawa videokolonoskopu oraz panendoskopu sigmoidoskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24.02.2023
12:00:00
4/TP/MN/2023 Dostawa testów diagnostycznych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygieraw Suwałkach 16.02.2023
12:00:00
05/TP/WU/2023 Dostawa gazów wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16.02.2023
11:00:00
1/PN/MN/2023 Dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapii i programów lekowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10.02.2023
12:00:00
2/TP/MN/2023 Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera 08.02.2023
12:00:00
3/TP/MN/2023 Zakup i dostawa komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek, dysków twardych, oprogramowania - pakiety biurowe, systemy operacyjne - ETAP 1 08.02.2023
12:00:00
38/PN/WU/2022 Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10.01.2023
11:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
29/TP/MN/2022 Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23.09.2022
12:00:00
19/PN/WU/2022 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 05.07.2022
11:00:00
12/TP/MN/2022 Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 06.04.2022
12:00:00
6/TP/MN/2022 Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczającą tą apaaturę do bezpiecznego użytkowania 16.03.2022
12:00:00
46/PN/MN/2021 Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12.11.2021
12:00:00
161/2021 Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera 10.11.2021
12:00:00
47/PN/MN/2021 Usługa utrzymania w pełnej gotowości techniczno -eksploatacyjnej aparatów do hemodializy i stacji uzdatniania wodyw stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 08.10.2021
12:00:00
23/PN/WU/2021 Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10.08.2021
11:00:00
19/PN/MN/2021 Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją SZpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS" 02.07.2021
12:00:00
17/PN/WU/2021 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25.06.2021
11:00:00
Poprzednie Następne