Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

Unieważnienia
Sygnatura Temat
39/TP/WU/2021 Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-351 Pn. "Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020
37/PN/MN/2021 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
38/PN/WU/2021 "Budowa placu manewrowo - technicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach"
30/PN/MN/2021 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
24/PN/WU/2021 Dostawa koncentratorów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
15/PN/WU/2021 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. "Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020
3/PN/MN/2021 Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy
7/PN/MN/2020 Zakup sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
01/PN/WU/2019 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci"
56/PN/MN/2018 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Poprzednie Następne