Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
15/TP/MN/2023 Zakup i dostawa urządzenia wydającego i zbierającego bieliznę operacyjną dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
10/TP/MN/2023 Dostawa testów diagnostycznych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
7/TP/MN/2023 Zakup i dostawa videokolonoskopu oraz panendoskopu sigmoidoskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
4/TP/MN/2023 Dostawa testów diagnostycznych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygieraw Suwałkach
05/TP/WU/2023 Dostawa gazów wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
1/PN/MN/2023 Dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapii i programów lekowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
2/TP/MN/2023 Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera
3/TP/MN/2023 Zakup i dostawa komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek, dysków twardych, oprogramowania - pakiety biurowe, systemy operacyjne - ETAP 1
38/PN/WU/2022 Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
40/TP/AK/2022 Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z zakupem i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Poprzednie Następne
Unieważnienia
Sygnatura Temat
15/TP/MN/2023 Zakup i dostawa urządzenia wydającego i zbierającego bieliznę operacyjną dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
9/TP/AK/2023 Zakup i dostawa łóżek intensywnego nadzoru z wagą na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. : "Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT - EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia
40/TP/AK/2022 Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z zakupem i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
24/TP/WU/2022 Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. "Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne"
23/TP/MN/2022 Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla SZpitala Wojeódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
18/PN/WU/2022 Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych , materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
10/TP/WU/2022 Dostawa wraz z wymianą agregatu spalinowo-elektrycznego o mocy znamionowej min 350Kva, MW stacji transformatorowej S-1 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rygiera w Suwałkach
07/TP/WU/2022 "Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1" w systemie zaprojektuj i wykonaj
5/TP/MN/2022 Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej Szpitala Wojewózkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
54/PN/MN/2021 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. "Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020
Poprzednie Następne