Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
27/PN/MN/2023 Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23.06.2023
12:00:00
31/TP/MN/2023 Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, dysków twardych, oprogramowania - pakiety biurowe, systemy operacyjne - ETAP II 09.06.2023
12:00:00
25/PN/MN/2023 Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 06.06.2023
12:00:00
30/TP/WU/2023 Zakup i dostawa tonerów do drukarek laserowych, płyt DVD iCD, artykułów biurowych i papieru ksero dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 05.06.2023
11:00:00
24/TP/MN/2023 Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17.05.2023
12:00:00
28/TP/MN/2023 Zakup i dostawa ednoprotez stawu biodrowego wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12.05.2023
12:00:00
20/TP/AK/2023 Zakup i dostawa sprzętu medycznego ( monitorującego i podtrzymującego funkcje życiowe) na potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. : "Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT - EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia 09.05.2023
10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń