Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.11.2023 - Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Międzyzdroje.

Informacje o zamówieniu
Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Międzyzdroje.
RI.ZP.271.11.2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-09-07 10:00:00
2023-09-07 10:10:00
2023-10-06

: 2023-07-28 14:58:25
: Olejniczak Magdalena