Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

111/2020 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01
111/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-12-22 12:00:00
2020-12-22 12:15:00
2021-02-19

: 2020-11-20 09:32:37
: Harackiewicz Emilia