Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

111/2020 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

Data publikacji: 22.12.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
356400,00 zł brutto
Zadanie 2 -
1668600,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
111-2020 ogłoszenie pdf 132 2020-11-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
111-2020 SIWZ docx 66 2020-11-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
111-2020 formularz oferty xls 80 2020-11-20
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-11-20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-11-20
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-11-20
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-11-20
wzór umowy 111-2020 doc 180 2020-11-20
załącznik 1 do oferty docx 15 2020-11-20
załącznik 2 do oferty docx 15 2020-11-20
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-11-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
111-2020 informacja z otwarcia ofert doc 21 2020-12-22