Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp. 272-452/19 - dostawa 1 szt. analizatora widma - KC-zp. 272-452/19

Informacje o zamówieniu
dostawa 1 szt. analizatora widma - KC-zp. 272-452/19
KC-zp. 272-452/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-10-21 10:00:00
2019-10-21 10:30:00
60 dni

: 2019-09-06 11:55:24
: Zarzycka Anna