Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-11/2022 - Okresowe przeglądy aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (72 zadania).

Informacje o zamówieniu
Okresowe przeglądy aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (72 zadania).
ZP/TP-11/2022
Tryb podstawowy
Usługi
2022-07-08 09:30:00
2022-07-08 10:00:00
2022-08-06

: 2022-06-27 15:04:50
: Sułkowski Tomasz