Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.21.2021.AR - PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU RZY UL. KOLEJOWEJ 33, 72-500 MIĘDZYZDROJE W CZĘŚCI DOT. BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO I MONTAŻU WINDY OSOBOWEJ NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY I PETENTÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W RAMACH ZADANIA: "OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"

Informacje o zamówieniu
PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU RZY UL. KOLEJOWEJ 33, 72-500 MIĘDZYZDROJE W CZĘŚCI DOT. BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO I MONTAŻU WINDY OSOBOWEJ NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY I PETENTÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W RAMACH ZADANIA: "OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"
RI.ZP.271.21.2021.AR
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-09-30 10:00:00
2021-09-30 10:10:00
2021-10-29

: 2021-09-15 12:11:25
: Różańska Aneta