Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.26.2022.AR - " Budowa parkingu buforowego"Dla zadania polegającego na Opracowaniu projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę parkingu buforowego, wyposażonego w urządzenia OZE na działkach o nr 412/1,412/3,381/3,381/4,411 obręb 19 w Międzyzdrojach

Informacje o zamówieniu
" Budowa parkingu buforowego"Dla zadania polegającego na Opracowaniu projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę parkingu buforowego, wyposażonego w urządzenia OZE na działkach o nr 412/1,412/3,381/3,381/4,411 obręb 19 w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.26.2022.AR
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2022-12-20 13:00:00
2022-12-20 13:10:00
2023-01-18

: 2022-12-06 10:42:26
: Różańska Aneta