Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/395/U/19 - grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

Informacje o zamówieniu
grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci
ZP/395/U/19
przetarg nieograniczony
Usługi
2019-06-26 10:00:00
2019-06-26 11:00:00
60 dni

: 2019-05-20 09:03:26
: Degler Joanna