Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/W-09/2022 - Zakup ssaka mobilnego elektrycznego - 2 szt. - ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI.

Informacje o zamówieniu
Zakup ssaka mobilnego elektrycznego - 2 szt. - ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI.
ZP/W-09/2022
Zamówienie z wolnej ręki
Dostawy
2022-05-31 12:00:00
2022-05-31 12:30:00
2022-06-29

: 2022-05-30 15:10:12
: Sułkowski Tomasz