Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/3286/U/19 - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UAM

Informacje o zamówieniu
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UAM
ZP/3286/U/19
przetarg nieograniczony
Usługi
2020-03-04 10:00:00
2020-03-04 11:00:00
60 dni

: 2020-01-28 09:21:26
: Degler Joanna