Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.3.2021.AR - "Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną" zlokalizowanego w Lubinie przy ul. Głównej , dz. nr 110, obr.0024 , gmina Międzyzdroje

Informacje o zamówieniu
"Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną" zlokalizowanego w Lubinie przy ul. Głównej , dz. nr 110, obr.0024 , gmina Międzyzdroje
RI.ZP.271.3.2021.AR
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-03-10 10:00:00
2021-03-10 10:10:00
2021-04-08

: 2021-02-23 14:41:48
: Różańska Aneta