Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOŚ.271.3.2024 - Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz

Informacje o zamówieniu
Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz
IOŚ.271.3.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-01 10:00:00
2024-03-01 10:15:00
2024-03-30

: 2024-02-15 10:56:24
: Sowa Grażyna