Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.29.2021.AR - Opracowanie sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego - Promenada Zachodnia

Informacje o zamówieniu
Opracowanie sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego - Promenada Zachodnia
RI.ZP.271.29.2021.AR
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-06 10:00:00
2021-12-06 10:10:00
2022-01-04

: 2021-11-26 09:27:02
: Różańska Aneta