Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.22.2022 - Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek

Informacje o zamówieniu
Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
Zp.In.271.22.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-11-10 09:45:00
2022-11-10 10:00:00
2022-12-09

: 2022-10-20 09:50:32
: Woźniak Wojciech