Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/38/2021 - Dostawa materiałów szewnych, staplerów, protez naczyniowych, materiałów hemostatycznych, striperów, klipsów, zaznaczników oraz siatek przepuklinowych na potrzeby Szpitala Wolskiego

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów szewnych, staplerów, protez naczyniowych, materiałów hemostatycznych, striperów, klipsów, zaznaczników oraz siatek przepuklinowych na potrzeby Szpitala Wolskiego
EP/38/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-10-25 08:00:00
2021-10-25 08:30:00
2021-11-23

: 2021-10-12 12:44:25
: Leoniak Marta