Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

2/TP/MN/2023 - Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera

Informacje o zamówieniu
Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera
2/TP/MN/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-02-08 12:00:00
2023-02-08 13:00:00
2023-03-09

: 2023-01-24 12:30:48
: Nowosadko Magdalena