Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.18.2022.AR - Opracowanie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach

Informacje o zamówieniu
Opracowanie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.18.2022.AR
Tryb podstawowy
Usługi
2022-08-16 10:00:00
2022-08-16 10:10:00
2022-09-14

: 2022-08-08 22:48:53
: Różańska Aneta