Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/5029/D/19 - dostawa sprzętu komputerowego - 6 części

Informacje o zamówieniu
dostawa sprzętu komputerowego - 6 części
ZP/5029/D/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-12-12 10:00:00
2019-12-12 11:00:00
60 dni

: 2019-11-08 14:01:52
: Degler Joanna