Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZPPN-01/2020 - Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Informacje o zamówieniu
Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
ZPPN-01/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-04-07 09:00:00
2020-04-07 09:00:00
2020-06-05

: 2020-02-25 14:59:54
: Sułkowski Tomasz