Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-86/23 - Zakup 4 zestawów komputerów stacjonarnych programistycznych z modułem obliczeniowym, obudową i zasilaczem - KC-zp.272-86/23

Informacje o zamówieniu
Zakup 4 zestawów komputerów stacjonarnych programistycznych z modułem obliczeniowym, obudową i zasilaczem - KC-zp.272-86/23
KC-zp.272-86/23
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-03-20 10:00:00
2023-03-20 11:00:00
2023-06-17

: 2023-02-21 10:36:25
: Oleksy Jolanta