Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.1.2022.AR - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy poprzez dobudowę sali gimnastycznej

Informacje o zamówieniu
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy poprzez dobudowę sali gimnastycznej
RI.ZP.271.1.2022.AR
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-03-02 13:00:00
2022-03-02 13:10:00
2022-03-31

: 2022-01-25 22:22:48
: Różańska Aneta