Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-19/2022 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Informacje o zamówieniu
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
ZP/TP-19/2022
Tryb podstawowy
Usługi
2022-09-23 09:30:00
2022-09-23 10:00:00
2022-10-22

: 2022-09-13 15:09:42
: Sułkowski Tomasz