Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp. 272-520/19 - rozbudowa systemu wirtualnego projektowania mechatronicznego - KC-zp. 272-520/19

Informacje o zamówieniu
rozbudowa systemu wirtualnego projektowania mechatronicznego - KC-zp. 272-520/19
KC-zp. 272-520/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-10-21 09:30:00
2019-10-21 10:00:00
60 dni

: 2019-09-18 12:37:59
: Zarzycka Anna