Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.14.2020.AR - Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych

Informacje o zamówieniu
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych
RI.ZP.271.14.2020.AR
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-10-13 10:00:00
2020-10-13 10:10:00
2020-12-11

: 2020-09-08 09:23:05
: Różańska Aneta