Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.6.2021 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego oraz remontem nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec

Informacje o zamówieniu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego oraz remontem nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec
ZDP-DT.3430.6.2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-10-20 11:00:00
2021-10-20 11:30:00
2021-11-18

: 2021-10-11 10:32:06
: Kocisz Agnieszka