Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

21/SZ/2020 - Dostawa odczynnikow wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynnikow wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
21/SZ/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-12-16 10:00:00
2020-12-16 10:15:00
2021-02-13

: 2020-11-05 14:11:14
: Czaczkowska Renata