Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-690/22 - System laserowy do powierzchniowej obróbki materiałów - KC-zp.272-690/22

Informacje o zamówieniu
System laserowy do powierzchniowej obróbki materiałów - KC-zp.272-690/22
KC-zp.272-690/22
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-02-02 09:00:00
2023-02-02 10:00:00
2023-05-01

: 2022-11-28 10:39:12
: Lempart Sylwia