Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

1/1PN/2020 - Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin, podrobów, flaków wołowych, drobiu i podrobów mrozonych dla potrzeb Kuchni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Informacje o zamówieniu
Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin, podrobów, flaków wołowych, drobiu i podrobów mrozonych dla potrzeb Kuchni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
1/1PN/2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-01-21 11:00:00
2020-01-21 11:15:00
30 dni

: 2020-01-10 12:18:20
: Buchacz Anna