Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-09/2021 - Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Informacje o zamówieniu
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/TP-09/2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-07-12 09:30:00
2021-07-12 10:00:00
2021-08-10

: 2021-06-25 12:48:12
: Sułkowski Tomasz