Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

500/P/2020 - Dostawa rękawic diagnostycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa rękawic diagnostycznych
500/P/2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-12-18 09:00:00
2020-12-18 10:00:00
2021-01-16

: 2020-12-10 14:42:32
: Chylewska Agnieszka