Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.4.2023 - Obsługa bankowa Gminy Międzyzdroje wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres od 01.04.2023-31.01.2025 r.

Informacje o zamówieniu
Obsługa bankowa Gminy Międzyzdroje wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres od 01.04.2023-31.01.2025 r.
RI.ZP.271.4.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-02-09 10:00:00
2023-02-09 10:10:00
2023-03-10

: 2023-02-01 12:59:25
: Różańska Aneta