Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.9.2021.AR - Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk morskich Międzyzdroje oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych

Informacje o zamówieniu
Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk morskich Międzyzdroje oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych
RI.ZP.271.9.2021.AR
Tryb podstawowy
Usługi
2021-05-21 10:00:00
2021-05-21 10:10:00
2021-06-19

: 2021-05-11 09:02:44
: Różańska Aneta