Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP/05/2023 - Zakup środków czystości i art. higienicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Informacje o zamówieniu
Zakup środków czystości i art. higienicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/TP/05/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-03-21 10:30:00
2023-03-21 11:00:00
2023-04-19

: 2023-03-08 14:13:11
: Budzik Sylwia