Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP/13/2021 - Całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocłwiu

Informacje o zamówieniu
Całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocłwiu
ZP/TP/13/2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-27 10:30:00
2021-12-27 11:00:00
2022-01-25

: 2021-12-17 12:20:22
: Budzik Sylwia