Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

34/34PN/2020 - Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje o zamówieniu
Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
34/34PN/2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-12 11:00:00
2021-01-12 11:15:00
30 dni

: 2020-12-30 14:37:12
: Panek Anna