Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-646/22 - przygotowanie, nagranie i montaż 4 klipów filmowych o charakterze promocyjno-informacyjnym dla potrzeb projektu DigiCamp w ramach programu SPINAKER NAWA - KC-zp.272-646/22
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
przygotowanie, nagranie i montaż 4 klipów filmowych o charakterze promocyjno-informacyjnym dla potrzeb projektu DigiCamp w ramach programu SPINAKER NAWA - KC-zp.272-646/22
KC-zp.272-646/22
Tryb podstawowy
Usługi
2022-11-08 11:00:00
2022-11-08 13:00:00
2022-12-07

: 2022-10-28 09:50:59
: Lempart Sylwia