Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.12.2023 - Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu miejskiego wraz z systemem rozgłaszania dźwiękowego w ramach zadania wykonania II etapu monitoringu wizyjnego miasta Międzyzdroje - "Monitoring Miejski"

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu miejskiego wraz z systemem rozgłaszania dźwiękowego w ramach zadania wykonania II etapu monitoringu wizyjnego miasta Międzyzdroje - "Monitoring Miejski"
RI.ZP.271.12.2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-10-04 10:00:00
2023-10-04 10:10:00
2023-11-02

: 2023-09-19 14:22:50
: Olejniczak Magdalena