Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/03/2022 - Zatrudnienie superwizorów do WCZP w oparciu o umowę cywilnoprawną - II

Informacje o zamówieniu
Zatrudnienie superwizorów do WCZP w oparciu o umowę cywilnoprawną - II
EP/03/2022
Tryb podstawowy
Usługi
2022-01-20 09:00:00
2022-01-20 09:30:00
2022-02-18

: 2022-01-12 14:03:22
: Tarach Beata