Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/7168/D/19 - Dostawa sprzętu komputerowego (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części)

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części)
ZP/7168/D/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-02 10:30:00
2020-03-02 11:00:00
60 dni

: 2020-01-28 09:45:33
: Korcz Aleksandra