Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/69/B/18 - dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM

Informacje o zamówieniu
dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM
ZP/69/B/18
przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2018-09-14 10:00:00
2018-09-14 11:00:00