Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.23.2022.AR - Opracowanie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Centrum - teren M1 w Międzyzdrojach

Informacje o zamówieniu
Opracowanie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Centrum - teren M1 w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.23.2022.AR
Tryb podstawowy
Usługi
2022-10-13 10:00:00
2022-10-13 10:10:00
2022-11-11

: 2022-10-06 13:08:06
: Różańska Aneta