Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

2/2PN/2023 - Dostawa środków czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Informacje o zamówieniu
Dostawa środków czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
2/2PN/2023
Tryb podstawowy
Dostawy
2023-01-26 11:00:00
2023-01-26 11:15:00
2023-02-24

: 2023-01-16 13:09:33
: Jasiniok Małgorzata